can nang thai nhi

  • Đường kính lưỡng đỉnh theo tuổi thai chuẩn Đường kính lưỡng đỉnh theo tuổi thai chuẩn
    Đường kính lưỡng đỉnh là đường kính cắt ngang hộp sọ thai nhi, nếu nhỏ hơn bình thường có nghĩa là thai chậm phát triển, lớn hơn bình thường thì mẹ có thể phải sinh mổ. Chi tiết chỉ số đường kính lưỡng đỉnh thai theo tuần...
banner auto
banner link auto
  • Cân nặng thai nhi theo tuần WHO công bố Cân nặng thai nhi theo tuần WHO công bố
    Cân nặng thai nhi theo tuần WHO công bố: thai nhi 12 tuần tuổi nặng 14 gam, 20 tuần tuổi 300 gam, 32 tuần tuổi khoảng 1700 gam,...là chuẩn nhất. Mẹ bầu nên theo dõi bảng cân nặng thai nhi để biết sự phát triển của con và có chế độ dinh...