cham soc be

  • Bé khóc đòi bế phải làm sao? Bé khóc đòi bế phải làm sao?
    Bé khóc đòi bế liên tục có thể do thói quen từ nhỏ mẹ hay cưng chìu, ẳm bế thường xuyên hoặc do quen hơi mẹ,... Để trẻ ít khóc đòi bế mẹ cần tập cho trẻ thói quen chơi một mình, tập cho bé tự ngủ theo khung...