chieu dai xuong dui theo tuoi thai

  • Chiều dài xương đùi thai nhi theo tuần chuẩn nhất Chiều dài xương đùi thai nhi theo tuần chuẩn nhất
    Chiều dài xương đùi thai nhi từ tuần thứ 6 đến tuần 40 chuẩn nhất với các chỉ số: BPD, FL, EFW, GH, TTTB  tương ứng theo tuần tuổi để tính tuổi thai, cân nặng thai,...chi tiết bên dưới. [adinserter block="1"] Chiều dài xương đùi...