kinh nghiem chon sua bau

  • Uống sữa bầu bị tiêu chảy phải làm sao? Uống sữa bầu bị tiêu chảy phải làm sao?
    Uống sữa bầu bị tiêu chảy có thể do mẹ uống không đúng cách, đúng buổi hoặc uống quá nhiều,...để hạn chế tình trạng này mẹ có thể pha theo công thức chỉ định, không uống sữa sau khi đã ăn trái cây...