mang phim tranh thai

  • Phim tránh thai có an toàn không? Phim tránh thai có an toàn không?
    Phim tránh thai là một tấm phim mỏng, kích thước nhỏ gọn và tiện dụng dùng để tránh thai an toàn, hiệu quả và không gây ra tác dụng phụ,... bằng cách đặt nó vào “cô bé” trước khi quan hệ khoảng 15 phút. Phim tránh thai có...