muc tang can chuan theo thang

  • Mức tăng cân của bà bầu theo tháng WHO công bố Mức tăng cân của bà bầu theo tháng WHO công bố
    Mức tăng cân của bà bầu theo tháng WHO công bố theo đó giai đoạn 3 tháng đầu tăng khoảng 1-2kg, 3 tháng giữa tăng khoảng 4-5kg, 3 tháng cuối tăng khoảng 12-13kg (so với cân nặng trước khi mang thai) là chuẩn nhất với các thông tin chi tiết...