sau khi sinh

  • Sau khi sinh bao lâu thì có thể có thai? Sau khi sinh bao lâu thì có thể có thai?
    Phụ nữ sau khi sinh có thể có thai lại tùy thuộc vào sự xuất hiện trở lại của kinh nguyệt ở mỗi người. Thông thường 1-2 tháng đối với mẹ không cho con bú mẹ hoặc sau 6 tháng đối với mẹ cho con bú hoàn toàn...