tiem phong lao

  • Tiêm phòng lao muộn có sao không? Tiêm phòng lao muộn có sao không?
    Tiêm phòng lao cho trẻ sơ sinh nên thực hiện ngay khi trẻ vừa sinh ra, không nên tiêm muộn sau 3 tháng đầu vì khi đó cơ thể bé rất có thể đã tiếp xúc với nguồn bệnh. Tiêm phòng lao muộn có sao không? Có nhiều bà mẹ sinh con lần đầu...