tiem phong mang thai lan dau

  • Lịch tiêm phòng cho bà bầu mang thai lần 1 ĐẦY ĐỦ NHẤT Lịch tiêm phòng cho bà bầu mang thai lần 1 ĐẦY ĐỦ NHẤT
    Phụ nữ trước khi mang thai nên tiêm phòng vắc xin phòng: rubella, sởi, quai bị, thủy đậu, viêm gan A, B, uốn ván,…với lịch tiêm phòng và những xét nghiệm cần thiết khi mang thai bên dưới. Bà bầu nên tiêm phòng những loại vắc...