vac xin

  • Lịch tiêm chủng bé sơ sinh dưới 1 tuổi theo từng tháng Lịch tiêm chủng bé sơ sinh dưới 1 tuổi theo từng tháng
    Lịch tiêm chủng bé sơ sinh dưới 1 tuổi theo từng tháng bao gồm các loại vắc xin như: vắc xin lao và viêm gan B cho trẻ mới sinh; bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B mũi 2 cho trẻ 2 tháng tuổi,... dưới đây là lịch tiêm chủng...