ปรับรูปหน้าวีเชฟ (v-shape) ต้องทำอะไรบ้าง? ถึงช่วยให้หน้าเรียวเล็กลงดูสมส่วนที่สุด
  1. Tóc đẹp
kct12 February 2024

ปรับรูปหน้าวีเชฟ (v-shape) ต้องทำอะไรบ้าง? ถึงช่วยให้หน้าเรียวเล็กลงดูสมส่วนที่สุด

การปรับรูปหน้าให้เป็นทรง V-Shape ช่วยให้ใบหน้าดูเรียวเล็กลงและสมส่วนมากขึ้น สามารถทำได้โดยการผสมผสานวิธีการต่างๆ ดังนี้ Reduction การฉีดโบท็อกซ์ ช่วยลดขนาดกลาม masseter ซึ่งเป็นกลามที่อยู่บริเวณขากรรไกรล่าง ทำให้ใบหน้าดูเล็กลงและได้รูปมากขึ้น การฉีดฟิลเลอร์ เพื่อเพิ่มวอลลุ่มให้กับบริเวณโหนกแก้ม คาง และร่องแก้ม ทำให้ใบหน้าดูมีมิติและได้สัดส่วนมากขึ้น การร้อยไหม ช่วยยกกระชับผิวบริเวณใบหน้า โดยเฉพาะบริเวณโหนกแก้ม คาง และร่องแก้ม ทำให้ใบหน้าดูเรียวและยกกระชับมากขึ้น การผ่าตัด้กลาม (masseter reduction) เป็นการผ่าูดกลาม masseter ออกบางส่วน ทำให้ใบหน้าดูเล็กลงและได้รูปมากขึ้น การผ่าปรับรูปหน้า (face reshape) เป็นการผ่าปั้นโครงหน้าบริเวณโหนกแก้ม คาง และร่องแก้มโดยตรง เพื่อปรับให้ใบหน้าได้รูปตามที่ต้องการ การผสมผสานวิธีการต่างๆ เพื่อปรับรูปหน้าให้เป็นทรง V-Shape ต้องพิจารณาจากแต่ละบุคคล โดยแพทย์จะประเมินรูปหน้าและความต้องการของผู้รับบริการก่อนเพื่อเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุด

การปรับรูปหน้าให้เป็นทรง V-Shape ช่วยให้ใบหน้าดูเรียวเล็กลงและสมส่วนมากขึ้น สามารถทำได้โดยการผสมผสานวิธีการต่างๆ ดังนี้

Reduction

  1. การฉีดโบท็อกซ์ ช่วยลดขนาดกลาม masseter ซึ่งเป็นกลามที่อยู่บริเวณขากรรไกรล่าง ทำให้ใบหน้าดูเล็กลงและได้รูปมากขึ้น

  2. การฉีดฟิลเลอร์ เพื่อเพิ่มวอลลุ่มให้กับบริเวณโหนกแก้ม คาง และร่องแก้ม ทำให้ใบหน้าดูมีมิติและได้สัดส่วนมากขึ้น

  3. การร้อยไหม ช่วยยกกระชับผิวบริเวณใบหน้า โดยเฉพาะบริเวณโหนกแก้ม คาง และร่องแก้ม ทำให้ใบหน้าดูเรียวและยกกระชับมากขึ้น

  4. การผ่าตัด้กลาม (masseter reduction) เป็นการผ่าูดกลาม masseter ออกบางส่วน ทำให้ใบหน้าดูเล็กลงและได้รูปมากขึ้น

  5. การผ่าปรับรูปหน้า (face reshape) เป็นการผ่าปั้นโครงหน้าบริเวณโหนกแก้ม คาง และร่องแก้มโดยตรง เพื่อปรับให้ใบหน้าได้รูปตามที่ต้องการ

การผสมผสานวิธีการต่างๆ เพื่อปรับรูปหน้าให้เป็นทรง V-Shape ต้องพิจารณาจากแต่ละบุคคล โดยแพทย์จะประเมินรูปหน้าและความต้องการของผู้รับบริการก่อนเพื่อเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุด

0 View | 0 Comment