ฤกษ์ดี วันดี ฤกษ์มงคล เดือนเมษายน 2567
 1. Tin tức
kct2 January 2024

ฤกษ์ดี วันดี ฤกษ์มงคล เดือนเมษายน 2567

ฤกษ์ดี วันดี ฤกษ์มงคล เดือนเมษายน 2567 เดือนเมษายน 2567 มีวันและฤกษ์มงคลหลายวัน ดังนี้ วันที่ 6 เมษายน 2567 (วันพฤหัสบดี) ฤกษ์มหัทธโนฤกษ์ “เหมาะสำหรับการปลูกสร้างบ้านเรือน วางศิลาฤกษ์ ออกรถใหม่ และการประกอบพิธีมงคลต่างๆ” วันที่ 7 เมษายน 2567 (วันศุกร์) ฤกษ์มหาฤกษ์ “เหมาะสำหรับการทำพิธีมงคลต่างๆ เช่น การแต่งงาน การขึ้นบ้านใหม่ การบวช และการทำบุญ” วันที่ 13 เมษายน 2567 (วันพฤหัสบดี) ฤกษ์โสฬสจรัสโสภณ “เหมาะสำหรับการออกรถใหม่ การตั้งชื่อบริษัท และการเปิดร้านค้า” วันที่ 14 เมษายน 2567 (วันศุกร์) ฤกษ์ธงชัยวัน “เหมาะสำหรับการทำพิธีมงคลต่างๆ การเจรจาธุรกิจ และการลงทุน” วันที่ 19 เมษายน 2567 (วันพุธ) ฤกษ์โชคดีวัน […]

ฤกษ์ดี วันดี ฤกษ์มงคล เดือนเมษายน 2567

เดือนเมษายน 2567 มีวันและฤกษ์มงคลหลายวัน ดังนี้

 • วันที่ 6 เมษายน 2567 (วันพฤหัสบดี) ฤกษ์มหัทธโนฤกษ์ “เหมาะสำหรับการปลูกสร้างบ้านเรือน วางศิลาฤกษ์ ออกรถใหม่ และการประกอบพิธีมงคลต่างๆ”

 • วันที่ 7 เมษายน 2567 (วันศุกร์) ฤกษ์มหาฤกษ์ “เหมาะสำหรับการทำพิธีมงคลต่างๆ เช่น การแต่งงาน การขึ้นบ้านใหม่ การบวช และการทำบุญ”

 • วันที่ 13 เมษายน 2567 (วันพฤหัสบดี) ฤกษ์โสฬสจรัสโสภณ “เหมาะสำหรับการออกรถใหม่ การตั้งชื่อบริษัท และการเปิดร้านค้า”

 • วันที่ 14 เมษายน 2567 (วันศุกร์) ฤกษ์ธงชัยวัน “เหมาะสำหรับการทำพิธีมงคลต่างๆ การเจรจาธุรกิจ และการลงทุน”

 • วันที่ 19 เมษายน 2567 (วันพุธ) ฤกษ์โชคดีวัน “เหมาะสำหรับการปลูกสร้างบ้านเรือน การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และการประกอบพิธีมงคลต่างๆ”

 • วันที่ 20 เมษายน 2567 (วันพฤหัสบดี) ฤกษ์มหัทธโนฤกษ์ “เหมาะสำหรับการปลูกสร้างบ้านเรือน วางศิลาฤกษ์ ออกรถใหม่ และการประกอบพิธีมงคลต่างๆ”

 • วันที่ 21 เมษายน 2567 (วันศุกร์) ฤกษ์มหาฤกษ์ “เหมาะสำหรับการทำพิธีมงคลต่างๆ เช่น การแต่งงาน การขึ้นบ้านใหม่ การบวช และการทำบุญ”

 • วันที่ 26 เมษายน 2567 (วันพุธ) ฤกษ์ประสูติกาล “เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ การเจรจาธุรกิจ และการลงทุน”

 • วันที่ 27 เมษายน 2567 (วันพฤหัสบดี) ฤกษ์มหัทธโนฤกษ์ “เหมาะสำหรับการปลูกสร้างบ้านเรือน วางศิลาฤกษ์ ออกรถใหม่ และการประกอบพิธีมงคลต่างๆ “

 • วันที่ 28 เมษายน 2567 (วันศุกร์) ฤกษ์มหาฤกษ์ “เหมาะสำหรับการทำพิธีมงคลต่างๆ เช่น การแต่งงาน การขึ้นบ้านใหม่ การบวช และการทำบุญ”

ทั้งนี้ การพิจารณาฤกษ์ยามควรคำนึงถึงวัน เวลา และสถานที่ประกอบพิธีด้วย เพื่อให้ได้ฤกษ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละบุคคล

0 View | 0 Comment