เลเซอร์หนวด กำจัดหนวดถาวร ราคาเท่าไหร่? ที่ไหนดี? เห็นผลจริงไหม
  1. Tóc đẹp
kct12 February 2024

เลเซอร์หนวด กำจัดหนวดถาวร ราคาเท่าไหร่? ที่ไหนดี? เห็นผลจริงไหม

การกำจัดหนวดด้วยเลเซอร์เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นวิธีที่รวดเร็ว ไม่เจ็บปวด และได้ผลลัพธ์ที่ถาวร ราคาของการกำจัดหนวดด้วยเลเซอร์จะแตกต่างกันไปตามคลินิกหรือสถานเสริมความงาม โดยทั่วไปแล้ว ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 3,000-10,000 บาทต่อครั้ง ขึ้นอยู่กับขนาดของบริเวณที่ต้องการกำจัดหนวดและจำนวนครั้งที่ต้องทำ คลินิกหรือสถานเสริมความงามที่มีบริการกำจัดหนวดด้วยเลเซอร์ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยม ได้แก่ สถาบันโรคผิวหนัง เป็นคลินิกของรัฐที่มีบริการกำจัดหนวดด้วยเลเซอร์ ราคาไม่แพง แต่ต้องรอคิวนาน โรงพยาบาลผิวหนังอโศก เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีบริการกำจัดหนวดด้วยเลเซอร์ ราคาค่อนข้างสูง แต่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย Sowon Clinic เป็นคลินิกเสริมความงามที่มีบริการกำจัดหนวดด้วยเลเซอร์ ราคาค่อนข้างสูง แต่มีโปรโมชั่นและส่วนลดบ่อยครั้ง ผลลัพธ์ของการกำจัดหนวดด้วยเลเซอร์ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สีผิว สีขน และความหนาของขน โดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มีผิวขาวและขนสีเข้มจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าผู้ที่มีผิวคล้ำและขนสีอ่อน นอกจากนี้ จำนวนครั้งที่ต้องทำเลเซอร์ก็ขึ้นอยู่กับความหนาของขนและบริเวณที่ต้องการกำจัด โดยทั่วไปแล้ว จะต้องทำประมาณ 4-6 ครั้ง ห่างกันประมาณ 4-6 สัปดาห์ การกำจัดหนวดด้วยเลเซอร์เป็นวิธีที่ปลอดภัยและได้ผล แต่ก็มีผลข้างเคียงบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ผิวแดง บวม หรือแสบร้อนในบริเวณที่ทำเลเซอร์ ผลข้างเคียงเหล่านี้มักจะหายไปภายในไม่กี่วัน

การกำจัดหนวดด้วยเลเซอร์เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นวิธีที่รวดเร็ว ไม่เจ็บปวด และได้ผลลัพธ์ที่ถาวร ราคาของการกำจัดหนวดด้วยเลเซอร์จะแตกต่างกันไปตามคลินิกหรือสถานเสริมความงาม โดยทั่วไปแล้ว ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 3,000-10,000 บาทต่อครั้ง ขึ้นอยู่กับขนาดของบริเวณที่ต้องการกำจัดหนวดและจำนวนครั้งที่ต้องทำ

คลินิกหรือสถานเสริมความงามที่มีบริการกำจัดหนวดด้วยเลเซอร์ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยม ได้แก่

  • สถาบันโรคผิวหนัง เป็นคลินิกของรัฐที่มีบริการกำจัดหนวดด้วยเลเซอร์ ราคาไม่แพง แต่ต้องรอคิวนาน
  • โรงพยาบาลผิวหนังอโศก เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีบริการกำจัดหนวดด้วยเลเซอร์ ราคาค่อนข้างสูง แต่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย
  • Sowon Clinic เป็นคลินิกเสริมความงามที่มีบริการกำจัดหนวดด้วยเลเซอร์ ราคาค่อนข้างสูง แต่มีโปรโมชั่นและส่วนลดบ่อยครั้ง

ผลลัพธ์ของการกำจัดหนวดด้วยเลเซอร์ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สีผิว สีขน และความหนาของขน โดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มีผิวขาวและขนสีเข้มจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าผู้ที่มีผิวคล้ำและขนสีอ่อน นอกจากนี้ จำนวนครั้งที่ต้องทำเลเซอร์ก็ขึ้นอยู่กับความหนาของขนและบริเวณที่ต้องการกำจัด โดยทั่วไปแล้ว จะต้องทำประมาณ 4-6 ครั้ง ห่างกันประมาณ 4-6 สัปดาห์

การกำจัดหนวดด้วยเลเซอร์เป็นวิธีที่ปลอดภัยและได้ผล แต่ก็มีผลข้างเคียงบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ผิวแดง บวม หรือแสบร้อนในบริเวณที่ทำเลเซอร์ ผลข้างเคียงเหล่านี้มักจะหายไปภายในไม่กี่วัน

0 View | 0 Comment