ฤกษ์ดีฤกษ์มงคลอธิษฐาน ธันวาคม 2567

MiaJackson
MiaJackson

ฤกษ์มงคลประจำเดือนธันวาคม 2567

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2567
เวลา 06.09 – 07.29 น.

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2567
เวลา 13.09 – 14.29 น.

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2567
เวลา 07.09 – 08.29 น. และ 15.09 – 16.29 น.

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2567
เวลา 08.09 – 09.29 น. และ 17.09 – 18.29 น.

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2567
เวลา 09.09 – 10.29 น. และ 18.09 – 19.29 น.

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2567
เวลา 10.09 – 11.29 น. และ 19.09 – 20.29 น.

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2567
เวลา 10.09 – 11.29 น. และ 19.09 – 20.29 น.

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2567
เวลา 10.09 – 11.29 น. และ 19.09 – 20.29 น.

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2567
เวลา 06.09 – 07.29 น. และ 15.09 – 16.29 น.

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2567
เวลา 07.09 – 08.29 น. และ 17.09 – 18.29 น.

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2567
เวลา 08.09 – 09.29 น. และ 18.09 – 19.29 น.

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2567
เวลา 09.09 – 10.29 น. และ 19.09 – 20.29 น.

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2567
เวลา 10.09 – 11.29 น. และ 20.09 – 21.29 น.

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2567
เวลา 10.09 – 11.29 น. และ 20.09 – 21.29 น.

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2567
เวลา 10.09 – 11.29 น. และ 20.09 – 21.29 น.

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2567
เวลา 06.09 – 07.29 น. และ 15.09 – 16.29 น.

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2567
เวลา 07.09 – 08.29 น. และ 16.09 – 17.29 น.

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2567
เวลา 08.09 – 09.29 น. และ 17.09 – 18.29 น.

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2567
เวลา 09.09 – 10.29 น. และ 18.09 – 19.29 น.

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2567
เวลา 10.09 – 11.29 น. และ 19.09 – 20.29 น.

วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2567
เวลา 10.09 – 11.29 น. และ 19.09 – 20.29 น.

วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2567
เวลา 10.09 – 11.29 น. และ 19.09 – 20.29 น.## ฤกษ์ดีฤกษ์มงคลอธิษฐาน ธันวาคม 2567

สรุป

ฤกษ์อธิษฐานประจำเดือนธันวาคม 2567 เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการตั้งจิตอธิษฐาน ขอพรเพื่อความสำเร็จในด้านต่างๆ ทั้งการงาน การเงิน และความรัก โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ดวงดาวโคจรอยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมให้คำอธิษฐานนั้นสัมฤทธิ์ผลได้ง่ายยิ่งขึ้น

คำนำ

ในแต่ละเดือนย่อมมีช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการตั้งจิตอธิษฐาน เพื่อขอพรและเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต เดือนธันวาคม 2567 ก็เป็นอีกหนึ่งเดือนที่มีฤกษ์ดีฤกษ์มงคลเหมาะแก่การอธิษฐานเป็นอย่างยิ่ง โดยในช่วงเวลานี้ดวงดาวจะโคจรอยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมให้คำอธิษฐานนั้นสัมฤทธิ์ผลได้ง่ายยิ่งขึ้น

คำถามที่พบบ่อย

1. ฤกษ์อธิษฐานประจำเดือนธันวาคม 2567 มีช่วงเวลาใดบ้าง
ฤกษ์อธิษฐานประจำเดือนธันวาคม 2567 มีทั้งหมด 3 ช่วง ได้แก่

 • วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2567 เวลา 09.09 – 11.09 น.
 • วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2567 เวลา 19.19 – 21.19 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2567 เวลา 07.07 – 09.07 น.

2. ควรตั้งจิตอธิษฐานอย่างไรในช่วงฤกษ์มงคล
ในช่วงฤกษ์มงคล ให้ตั้งจิตใจให้สงบ นิ่ง สร้างสมาธิด้วยการนั่งสมาธิหรือหลับตา แผ่เมตตาให้กับตนเองและผู้อื่น จากนั้นจึงตั้งจิตอธิษฐานด้วยความศรัทธา ขอพรในสิ่งที่ปรารถนาอย่างจริงใจ

3. ควรขอพรสิ่งใดในช่วงฤกษ์อธิษฐาน
ในช่วงฤกษ์อธิษฐาน สามารถขอพรได้ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน การเงิน ความรัก สุขภาพ หรือความสำเร็จในด้านต่างๆ

ฤกษ์ดีฤกษ์มงคลอธิษฐานสำหรับแต่ละด้าน

1. การงาน

 • ขอพรเรื่องการเลื่อนตำแหน่ง เลื่อนขั้น
 • ขอพรเรื่องการได้งานที่ตนเองปรารถนา
 • ขอพรเรื่องการค้าขาย ธุรกิจเจริญรุ่งเรือง
 • ขอพรเรื่องการสอบได้คะแนนดี ประสบความสำเร็จในการเรียน
 • ขอพรเรื่องความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

2. การเงิน

 • ขอพรเรื่องการมีโชคลาภ ถูกหวย รวยเบอร์
 • ขอพรเรื่องการลงทุนได้กำไร การเงินคล่องตัว
 • ขอพรเรื่องหนี้สินหมดสิ้น จ่ายคล่อง ใช้คล่อง
 • ขอพรเรื่องมีกินมีใช้ ไม่ขัดสนเงินทอง
 • ขอพรเรื่องการได้มาซึ่งทรัพย์สิน มรดก

3. ความรัก

 • ขอพรเรื่องการได้พบเนื้อคู่ คนรัก
 • ขอพรเรื่องความสัมพันธ์ราบรื่น หวานชื่น
 • ขอพรเรื่องครอบครัวอบอุ่น มีความสุข
 • ขอพรเรื่องการสมหวังในความรัก
 • ขอพรเรื่องการมีบุตรธิดา

4. สุขภาพ

 • ขอพรเรื่องสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
 • ขอพรเรื่องการหายจากโรคภัยต่างๆ
 • ขอพรเรื่องอายุยืนยาว แข็งแรง
 • ขอพรเรื่องจิตใจสงบสุข ปราศจากความทุกข์
 • ขอพรเรื่องมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์

5. ความสำเร็จ

 • ขอพรเรื่องความสำเร็จในชีวิต
 • ขอพรเรื่องความมั่งคั่ง ร่ำรวย
 • ขอพรเรื่องการมีชื่อเสียง เกียรติยศ
 • ขอพรเรื่องการได้พบหนทางสู่ความสำเร็จ
 • ขอพรเรื่องการมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ

บทสรุป

ฤกษ์อธิษฐานประจำเดือนธันวาคม 2567 เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการตั้งจิตอธิษฐาน ขอพรเพื่อความสำเร็จในด้านต่างๆ ทั้งการงาน การเงิน และความรัก โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ดวงดาวโคจรอยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมให้คำอธิษฐานนั้นสัมฤทธิ์ผลได้ง่ายยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดในการอธิษฐานคือความศรัทธาและความตั้งใจจริง หากตั้งจิตอธิษฐานด้วยความบริสุทธิ์ใจ เชื่อว่าคำอธิษฐานนั้นย่อมส่งผลดีและนำมาซึ่งสิ่งที่ปรารถนาอย่างแน่นอน

คำหลัก

 • ฤกษ์อธิษฐาน
 • ฤกษ์มงคล
 • ฤกษ์ดี
 • การอธิษฐาน
 • ขอพร

11 comments

 1. ข้อมูลนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร น่าเชื่อถือได้หรือไม่

 2. ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ มีประโยชน์มากเลย

 3. ข้อมูลนี้ใช้ได้จริงหรือเปล่า ไม่น่าเชื่อถือเลย

 4. วันดีๆ ทั้งนั้นเลย เตรียมตัวรับโชคกันนะเพื่อนๆ

Comments are closed.