ประวัติ จิ๋ว สกุณชัย เปลี่ยนรัมย์ 2024

OliverGarcia
OliverGarcia

ในปี 2024 จิ๋ว สกุณชัย เปลี่ยนรัมย์ ซึ่งเป็นนักการเมืองและกลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมในประเทศไทย ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทย

เส้นทางอาชีพและการเคลื่อนไหวทางสังคม

จิ๋ว สกุณชัย เกิดในครอบครัวเกษตรกรที่ยากจนในจังหวัดสุรินทร์ เขาสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในช่วงทศวรรษ 1990 จิ๋วได้เข้าร่วมในการเคลื่อนไหวของเกษตรกรเพื่อต่อสู้เพื่อสิทธิที่ดินและราคาที่เป็นธรรมสำหรับผลผลิตทางการเกษตร เขาได้ก่อตั้งสหพันธ์เกษตรกรภาคอีสาน (อีสาน) ในปี 1996 ซึ่งเป็นองค์กรที่ผลักดันให้เกิดการปฏิรูปที่ดินและการสนับสนุนเกษตรกร

การเข้าสู่การเมือง

จิ๋วได้เข้าสู่การเมืองครั้งแรกในปี 2024 เมื่อเขาได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสุรินทร์ ในฐานะสมาชิกพรรคพลังประชาชน เขาได้ทำงานเพื่อสนับสนุนเกษตรกรและชนบทไทย

ในปี 2024 จิ๋วได้ร่วมก่อตั้งพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นพรรคการเมืองประชาธิปไตยที่มุ่งเน้นในการลดความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

ในปี 2024 พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งทั่วไป และจิ๋ว สกุณชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี

ในฐานะนายกรัฐมนตรี จิ๋วได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายที่มุ่งเน้นไปที่:

 • การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
 • การสนับสนุนเกษตรกรและชนบท
 • การปรับปรุงการศึกษาและสาธารณสุข
 • การส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

มรดก

จิ๋ว สกุณชัย ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักการเมืองที่ซื่อสัตย์และทำงานหนัก ซึ่งได้อุทิศตนเพื่อการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ ในช่วงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เขาก่อตั้งโครงการต่างๆ มากมายที่มุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ รวมถึงโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค

มรดกของจิ๋ว สกุณชัย ได้ปลูกฝังความรู้สึกแห่งความหวังและการเปลี่ยนแปลงในหมู่คนไทย และนโยบายของเขาได้ช่วยปรับปรุงชีวิตของคนไทยหลายล้านคน## ประวัติ จิ๋ว สกุณชัย เปลี่ยนรัมย์ 2024

บทนำ

นายจิ๋ว สกุณชัย เปลี่ยนรัมย์ เกิดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2492 ที่ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นบุตรของนายประคองและนางลำใย เปลี่ยนรัมย์ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐ์ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนฉะเชิงเทราวิทยาคม

FAQ

 1. จิ๋ว สกุณชัย เปลี่ยนรัมย์ เป็นใคร
  จิ๋ว สกุณชัย เปลี่ยนรัมย์ เป็นนักแสดงและนักการเมืองชาวไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา

 2. จิ๋ว สกุณชัย เปลี่ยนรัมย์ เกิดเมื่อไหร่
  จิ๋ว สกุณชัย เปลี่ยนรัมย์ เกิดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2492

 3. จิ๋ว สกุณชัย เปลี่ยนรัมย์ จบการศึกษาจากที่ไหน
  จิ๋ว สกุณชัย เปลี่ยนรัมย์ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐ์ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนฉะเชิงเทราวิทยาคม

ผลงานการแสดง

ละครโทรทัศน์

 • ตะวันทอแสง (2547)
 • รักของหมาเหงา (2547)
 • ภูตสาวสื่อรัก (2548)
 • สุดรักสุดดวงใจ (2550)
 • ขิงก็ราข่าก็แรง (2551)
 • หยกลายเมฆ (2552)
 • แรงปรารถนา (2552)
 • พระจันทร์สีรุ้ง (2553)
 • ไฟอมตะ (2554)
 • ดวงใจอัคนี (2554)

ภาพยนตร์

 • เก๋า..เก๋า (2546)
 • หลวงพี่เท่ง (2547)
 • ตำนานกระสือ (2548)
 • รักจัง (2548)
 • ส้มตำ (2549)
 • หลวงพี่เท่ง 2 (2550)
 • มนต์รักแม่น้ำมูล (2551)
 • หลวงพี่เท่ง 3 (2552)

ผลงานการเมือง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 2 (2550-2554)
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 2 (2557-2562)

ตำแหน่งทางการเมือง

 • ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร (2557-2562)
 • ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคม คณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ สภาผู้แทนราษฎร (2562)

รางวัลและเกียรติยศ

 • รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม รางวัลนาฏราช ครั้งที่ 2 (2552)
 • รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม รางวัลเมขลา ครั้งที่ 24 (2552)
 • รางวัลตุ๊กตาทอง สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม ครั้งที่ 25 (2552)
 • รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ครั้งที่ 36 (2553)

บทสรุป

นายจิ๋ว สกุณชัย เปลี่ยนรัมย์ เป็นนักแสดงและนักการเมืองชาวไทยที่มีความสามารถทั้งในด้านการแสดงและการเมือง ผลงานเด่นของนายจิ๋วในด้านการแสดง ได้แก่ ละครเรื่อง “หยกลายเมฆ” “แรงปรารถนา” “ไฟอมตะ” และ “ดวงใจอัคนี” ในด้านการเมือง นายจิ๋วเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา และประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร

แท็กคำสำคัญ

 • จิ๋ว สกุณชัย เปลี่ยนรัมย์
 • นักแสดงไทย
 • นักการเมืองไทย
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • จังหวัดฉะเชิงเทรา