Thẻ: bệnh viện phổi trung ương có khám thứ 7 không