Thẻ: bệnh viện phụ sản hải phòng có làm việc thứ 7 không