Thẻ: thuốc dorithricin có dùng cho phụ nữ mang thai